Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Phạm Ngọc HậuChuyên viên phòng TCHC - PEC
08:35' SA - Thứ tư, 26/03/2014

Ngày 24.3.2014, tại 149 Trường Chinh - Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Khách mời tới dự Đại hội, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (PEC) có: Ông Vương Thái Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Ông Trương Hùng Sơn – Phó ban chiến lược đầu tư Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Ông Lê Văn Minh – Phó ban kiểm soát Tập đoàn xăng dầu Việt Nam và các cổ đông của Công ty.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013; Mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2014 của Ban quản lý điều hành.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013.

3. Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013 của Ban kiểm soát; Kế hoạch và các nội dung sẽ thực hiện kiểm soát trong năm 2014.

4. Báo cáo Tài chính và báo cáo kiểm toán tài chính năm 2013; Tờ trình phương án phân chia lợi nhuận năm 2013; Tờ trình sửa đổi Điều lệ; Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2014.

5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2014.

Theo báo cáo, năm 2013 dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự chỉ đạo sát sao, linh hoạt phù hợp với diễn biến của nền kinh tế và tình hình thực tế của Hội đồng quản trị Công ty, sự điều hành chủ động của Ban Giám đốc cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, với một số chỉ tiêu như sau: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 54.160 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế 2.656 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là1.992 tỷ đồng; Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu kế hoạch Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 34.090 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế là 1.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.404 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, Ông Vương Thái Dũng – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương nỗ lực thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 của toàn thể CBCNV Công ty. Bên cạnh đó để duy trì sự phát triển ổn định và bền vững, song song với các mục tiêu nhiệm vụ năm 2014 mà HĐQT Công ty đã đề ra Công ty cần xây dựng chiến lược lâu dài cho các năm tiếp theo trong đó phải đặc biệt coi trọng các vấn đề sau: Tập trung duy trì và phát triển hoạt động truyền thống của Công ty là tư vấn xây dựng trong lĩnh vực xăng dầu, khí đốt. Giữ vững thị phần tư vấn kho xăng dầu, tăng thị phần về tư vấn thiết kế cửa hàng xăng dầu, tăng trưởng thị trường về nhận diện thương hiệu, tư vấn giám sát. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy chế đã ban hành, xây dựng các quy chế mới phù hợp với yêu cầu mới; Rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện việc cơ cấu sắp xếp lại nguồn nhân lực, phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, trách nhiệm của người lao động. Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo để thu hút lao động có trình độ, nâng cao kiến thức của lao động hiện có. Quy định chặt chẽ, nâng cao ý thức thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng, tiến độ. Quan tâm đến đời sống của người lao động về các vấn đề như: lương, thưởng, chế độ chăm sóc sức khỏe, thực hiện tốt quyền lợi của cổ đông như: trả cổ tức, tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông tiếp nhận thông tin và các ý kiến đóng góp xây dựng Công ty. Các sản phẩm, dịch vụ mới cần được nghiên cứu cải tiến để mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động.Xúc tiến tìm hiểu hợp tác với các đối tác nước ngoài để nâng cao năng lực tư vấn và mở rộng thị trường hoạt động.

Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành doanh nghiệp vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm kiếm những cơ hội đạt và vượt kế hoạch doanh thu đề ra, mở rộng thị trường, tạo được công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người lao động trong năm 2013, đó là niềm tin cho toàn thể các Quý cổ đông vào năm 2014 với những thành công mới trong bối cảnh chung của nền kinh tế chưa có nhiều thuận lợi.

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn