Thông tin cổ đông
  • Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021

    05/04/2021 04:12' CH
    Thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và tài liệu đính kèm. (Đề nghị quý vị cổ đông tải các file Thông báo mời họp, Giấy ủy quyền, Phiếu biểu quyết, Tài liệu báo báo tại đai hội tại mục NHÀ ĐẦU TƯ - TÀI LIỆU KHÁC)
Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn